Video, videa, youtube...

Nejzajímavější videa ohledně jachtingu najdete na kanálu Youtube - Yachtmeni:

 

Osobní videa pak na kanálu skopek1234: